จิตที่ตั้งมั่นด้วยสติ และอุเบกขา ตอนที่ 2

ประสบการณ์ธรรมคุณมณฑล การภาวนาในคอร์สที่ 3 ​คอร์สนี้ เป … อ่านเพิ่มเติม จิตที่ตั้งมั่นด้วยสติ และอุเบกขา ตอนที่ 2

“ใต้ปีกของพ่อแม่ครูอาจารย์” ตอนที่ 1​

ประสบการณ์ธรรม คุณสันติ 3 ปีที่แล้วหลังจากท่านอาจารย์อั … อ่านเพิ่มเติม “ใต้ปีกของพ่อแม่ครูอาจารย์” ตอนที่ 1​