ประสบการณ์การภาวนาของ คุณนพดล

ข้าพเจ้าชื่อ นพดล อายุย่าง 39 ปี เรียนจบวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันทำงานด้านตัดต่อวีดีโอรับงานอิสระ ไม่ได้ทำงานประจำ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2555 ข้าพเจ้าได้พบกับหนังสือ เตโชวิปัสสนาเปิดประตูนิพพาน, สิ้นชาติขาดภพ, รู้แล้วลุย  และวิปัสสนาฆ่ากิเลส ที่ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกลเขียน จำไม่ได้ว่าเริ่มอ่านเล่มไหนก่อน

ข้าพเจ้าอ่านแล้วก็รู้สึกในทันทีว่าธรรมะนั้นตรงและจริง ตั้งแต่นั้นข้าพเจ้าก็ติดตามข่าวสารของสายธรรมเตโชวิปัสสนามาตลอด เคยสมัครเข้าคอร์สครั้งหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ได้รับโอกาส ประกอบกับช่วงนั้นภรรยาตั้งครรภ์อยู่ จึงทำให้ชีวิตวุ่นวายอยู่แต่ทางโลก จนปี พ.ศ. 2559 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสพาบุตรภรรยา แม่ และญาติ ไปร่วมงานทอดผ้าป่าฯ ที่เตโชวิปัสสนาสถาน จ.สระบุรี เป็นครั้งแรก ข้าพเจ้าเคยไปร่วมงานภาวนาอุทิศบุญให้ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ตึกการบินไทย ร่วมงานทอดผ้าป่าปี พ.ศ. 2560 และได้รับโอกาสเข้าคอร์สอานาปานสติ เมื่อตุลาคม ปี พ.ศ. 2560 โดยข้าพเจ้าไม่เคยปฏิบัติธรรมที่ใดมาก่อน หลังจากเข้าคอร์สอานาฯ จึงทราบว่า จิตของข้าพเจ้านี้เต็มไปด้วยกิเลส ตัณหา และห่างไกลจากคำว่าสมาธิอีกไกลโข

จาก หนังสือชีวประวัติท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล และบันทึกความในใจ ช่วงการกอบกู้ธาตุขันธ์ ข้าพเจ้าได้รับหนังสือสำคัญเล่มนี้ มาจากศิษย์พี่อัศวินในงานทอดผ้าป่า ที่เตโชวิปัสสนาสถาน ในปี 2560 หลังจากกลับจากคอร์สอานาฯ เมื่อเดือนตุลาคมจึงได้มีโอกาสอ่าน จำได้ว่าอ่านแล้วก็ร้องไห้ น้ำตาไหล แล้วก็ปฏิบัติภาวนา โดยน้อมถวายการปฏิบัติ เป็นอาจาริยบูชาแด่ท่านอาจารย์

ปรากฏว่าครั้งนั้นเป็นการภาวนาที่มีเวทนาน้อยลง ฝึกฝนสติได้ดีกว่าหลายครั้งที่ผ่านมา เมื่อถอนภาวนาจึงได้เข้าใจ ถึงคำที่อาจารย์โสภิตได้เมตตาสอนเตือนข้าพเจ้าว่า “เธอนั้นมีแต่ตัณหา” ข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อจิตน้อมสละคืน ปฏิบัติบูชาด้วยใจจริง ตลอดการนั่งภาวนานั้น แม้ไม่อาจรวมจิต ให้เป็นสมาธิได้มั่น แต่จิตก็ไม่ได้นั่งภาวนา เพื่อตัวเองเลย จึงทำให้รู้สึกสงบมากขึ้น จึงเริ่มเข้าใจมากขึ้น ถึงคำที่ท่านอาจารย์ได้ย้ำสอนว่า “กตัญญูเท่ากับนิพพาน”

ประมาณช่วงปลายเดือนมีนาคม หลังจากที่วินัยหย่อนมาตั้งแต่ต้นปี ข้าพเจ้าพยายามฟื้นคืนวินัยตัวเองอย่างมาก ครั้งหนึ่งที่ปฏิบัติ ฝึกนั่งเจริญอานาปานสติ โดยกำหนดเวลาไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที ถึง 1 ชั่วโมงครึ่งให้ได้ ข้าพเจ้ารู้สึก อยากลุกเกือบตลอดเวลา ร่างกายมีแต่เวทนา จิตใจฟุ้งซ่านหยุดคิดไม่ได้ ทำได้แต่ข่มทุกอย่างไว้ตลอดการนั่งภาวนา ข้าพเจ้ารู้ว่าใจนั้นรอแต่จะให้หมดเวลา ข้าพเจ้าพยายามนึกถึงจิตอันเป็นกุศล ในการทำบุญต่าง ๆ ของตัวเอง เพื่อสู้กับความคิดที่จะถอนภาวนา มีวรรคหนึ่งของความคิด ข้าพเจ้าก็ระลึกได้ว่า การทำทานของข้าพเจ้านั้น มีสัดส่วนของการสละคืน อันน้อยกว่าความอยากกว่าตัณหา! เหมือนกับว่ากำลังของเรานั้นน้อยนิด ทำให้พอเข้าใจว่าทานที่สละคืนนั้นกลับมาเป็นกำลังในการภาวนาได้อย่างไร ท่านอาจารย์เมตตาสอนให้ทำทานด้วยจิตสละคืน ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ แม้จะทราบด้วยปัญญาสมอง แต่จิตใจนั้นข้าพเจ้ายังต้องขัดเกลาอยู่อีกมากมายเหลือคณา

ปัจจุบันข้าพเจ้าทำงานตัดต่อวีดีโอภาพยนตร์โฆษณา ต้องคลุกอยู่กับนันทิเลี้ยงชีพ พักอาศัยอยู่ห้องในคอนโดกับบุตรและภรรยา โดยข้าพเจ้าเลี้ยงบุตรเอง ด้วยวัยของบุตรที่มีอายุประมาณ 5 ขวบครึ่ง ทำให้ยังต้องดูแลรับส่งพร้อมกับทำงานไปด้วย ถ้านับเป็นข้อจำกัด ก็นับว่ามากมายยิ่งนัก ตั้งแต่อาชีพ สถานที่ภาวนาและสวดมนต์ รวมถึงช่วงเวลาในการภาวนา ด้วยปัญญาสมองข้าพเจ้าเข้าใจถึงเหตุผล ของการภาวนาทุกวัน ให้เป็นกิจวัตรอย่างมีวินัยเป็นอย่างดี เข้าใจถึงการหมั่นทบทวนการอ่านคัมภีร์ฆราวาสบรรลุธรรม อยู่เสมอ ๆ และแม้จะล้มเหลวเรื่องการวางแผนภาวนามาเกือบตลอดตั้งแต่ต้นปี ข้าพเจ้าก็ไม่เคยคิดออกนอกทาง ข้าพเจ้าพยายามแบ่งสัดส่วนการปฏิบัติให้ได้ โดยเฉพาะการถือศีล 5 ข้าพเจ้าเริ่มสะสมทุนซื้อโปรแกรมตัดต่อที่ถูกลิขสิทธิ์ เนื่องด้วยต้นทุนการซื้อโปรแกรมนั้นมีราคาสูง ค่อย ๆ แบ่งเวลาภาวนาที่แน่นอนให้ได้ ในทุกวัน คือ 1 ช่วง ในช่วงเวลาก่อนนอน เพราะข้าพเจ้าทราบดีว่า ลึก ๆ แล้วข้าพเจ้านั้นทรมานขนาดไหนกับชีวิต ด้วยวัยเด็กที่ทุกข์ทน ข้าพเจ้าเคยทุกข์ทรมานใจ ร้องห่มร้องไห้ขอไม่เกิดอีกแล้ว ไม่เอาแล้ว

จากตอนนั้นจนถึงตอนนี้ กว่าจะรู้ว่าจิตตอนนั้นเป็นเพียงตัณหาก็ร่วมเกือบ 15 ปี ชีวิตที่ผ่านมานั้นอยู่บนทางที่มืดยิ่งนัก หากไม่ได้พบธรรมแท้จากท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าคงหลงทางไปแสนไกล นอบน้อมกราบองค์พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอบน้อมกราบแทบบาทท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล น้อมสํานึกในมหาเมตตา อันประมาณมิได้ น้อมกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าทุกท่านทุกพระองค์ น้อมกราบอาจารย์โสภิต ศิษย์พี่ทุกท่าน ขอน้อมสำนึกในพระคุณทุกดวงจิตที่เป็นกำลังในสายธรรมนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.