เพียรภาวนา

ผู้รักษาความเพียร ย่อมอยู่ในสายตาครูอาจารย์

ประสบการณ์ธรรม คุณกัญญาณัฐ ข้าพเจ้า กัญญาณัฐ ประกอบอาชี … อ่านเพิ่มเติม ผู้รักษาความเพียร ย่อมอยู่ในสายตาครูอาจารย์

ความเปลี่ยนแปลง

ความเปลี่ยนแปลงจากหลง..สู่รู้สึกตัวและทำเพื่อผู้อื่น

ประสบการณ์ธรรมคุณศนิชา ทุกครั้งที่มีโพสต์ประกาศให้มีส่ว … อ่านเพิ่มเติม ความเปลี่ยนแปลงจากหลง..สู่รู้สึกตัวและทำเพื่อผู้อื่น

สวดมนต์บทโพชฌังคปริตร

พลานุภาพแห่งการสาธยายพระพุทธมนต์โพชฌังคปริตร

ประสบการณ์ธรรมของนายแพทย์อุทิตย์ ผมชื่อนายแพทย์อุทิตย์ … อ่านเพิ่มเติม พลานุภาพแห่งการสาธยายพระพุทธมนต์โพชฌังคปริตร

กว่าจะถึงวันนี้…..วันที่บารมีรอการเติมเต็ม ตอนที่ 2

บ่ายวันนั้น ท่านอาจารย์ให้ไปปฏิบัติที่เรือนนอน หรือเรือ … อ่านเพิ่มเติม กว่าจะถึงวันนี้…..วันที่บารมีรอการเติมเต็ม ตอนที่ 2

กว่าจะถึงวันนี้…..วันที่บารมีรอการเติมเต็ม

ประสบการณ์ภาวนาคอร์สเตโชวิปัสสนากรรมฐานของคุณธนันรดา ระ … อ่านเพิ่มเติม กว่าจะถึงวันนี้…..วันที่บารมีรอการเติมเต็ม