วางเฉย

เมื่อเดินอย่างถูกต้อง บนทางสายเอก

ประสบการณ์ภาวนาพระพรพรหม กุสลจิตฺโต (นาคแทน) ชีวิตสมัยเ … อ่านเพิ่มเติม เมื่อเดินอย่างถูกต้อง บนทางสายเอก