ประสบการณ์ธรรม คุณสิทธิชัย

ข้าพเจ้าชื่อ สิทธิชัย อายุ 43 ปี เป็นวิศวกรโรงงานของบริษัทผลิตเครื่องครัวแห่งหนึ่ง ก่อนที่จะมาสนใจธรรมะ ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ไม่รู้จักการทำบุญสร้างกุศล ไม่รู้จักการให้ทานที่เป็นไปเพื่อการสละอย่างแท้จริง และไม่เคยรู้จักการอธิษฐานที่จะนำพาตนเองให้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ทั้งยังคิดเข้าข้างตนเองอีกว่าตนเป็นคนดี ทั้งที่ความจริงเป็นผู้กระทำผิดศีล 5 ทุกข้อ ชอบดื่มเหล้า ชอบเล่นการพนัน และยังเป็นผู้ที่ทำผิดศีลข้อสามอยู่เนือง ๆ จนทำให้ครอบครัวเกือบแตกแยก

หลังจากบิดาและมารดาเสียชีวิตก็เหมือนคนบุญหมด ทรัพย์สมบัติที่คิดว่าจะตกเป็นของตนกลับไม่เป็นดังที่คาด ทั้งยังต้องยอมชดใช้หนี้สินที่ตนเองไม่ได้ก่อเพื่อรักษาทรัพย์สมบัตินั้นไว้ ธุรกิจที่ลงทุนก็เริ่มไม่มีกำไร หนำซ้ำยังถูกหลอกให้ลงทุนจนเสียทรัพย์ จึงเริ่มหันหาที่พึ่งเพราะรู้สึกเครียดจนนอนไม่หลับ สลับกับฝันร้ายบ่อยครั้ง กัลยาณมิตรท่านหนึ่งจึงชวนไปปฏิบัติสมาธิ ทำให้พบกับความสุขจากจิตที่สงบในช่วงเวลาดังกล่าว แต่เมื่อออกไปเผชิญกับชีวิตภายนอก จิตใจก็ยังไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะเลิกการกระทำผิดศีลทั้งหลายได้

ต่อมากัลยาณมิตรท่านเดิมได้นำหนังสือ “เตโชวิปัสสนา เปิดประตูนิพพาน” มาให้อ่าน จึงสนใจสมัครเข้าอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐานคอร์สแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2555 การปฏิบัติเตโชวิปัสสนากรรมฐานทำให้เกิดเหตุการณ์ 7 วันเปลี่ยนชีวิต เพราะหลังจากกลับมาจากคอร์ส ข้าพเจ้าก็ตั้งใจรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์ เลิกดื่ม เลิกเที่ยวกลางคืน เลิกเล่นการพนันได้เด็ดขาดภายในไม่กี่เดือน และเปลี่ยนเจตนาในการไปเล่นกีฬาเพื่อการแข่งขันเอาชนะเป็นการไปเล่นเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เมื่อมีการกระทบกระทั่งกันจากการเล่นกีฬาก็สามารถระงับอารมณ์ได้ จนภรรยาสงสัยว่า ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ท่านสอนอะไรถึงทำให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนไปขนาดนี้ เธอจึงตามไปเป็นศิษย์ด้วย

เมื่อปฏิบัติธรรมมาได้ 3 ปี ก็มีเพื่อนที่ทำงานเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของข้าพเจ้า จึงสนใจและสมัครเข้ารับการอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐานหลายคน ข้าพเจ้าจึงกลายเป็นที่ปรึกษาของผู้สนใจการปฏิบัติธรรมในบริษัท เพราะเป็นผู้ปฏิบัติมาก่อน จากนั้นไม่นานชีวิตต้องพบบททดสอบใหญ่ มีน้องนักศึกษาฝึกงานผู้หญิงเข้ามาช่วยงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา จากที่คิดว่าตนเองมีจิตใจที่มั่นคง แต่พอนานวันก็เผลอใจไปหลงจนได้ ต้องใช้เวลาอยู่เป็นปีทีเดียวกว่าจิตใจจะกลับมาตั้งมั่นรักษาศีลข้อ 3 ได้อีก ทำให้รู้สึกว่า สิ่งที่พากเพียรปฏิบัติมาไม่เพียงไม่ก้าวหน้า แต่ยังถดถอยลงอีกด้วย เนื่องจากการที่ไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์ แต่เมื่อทำผิดพลาดแล้วก็ต้องยอมรับและให้อภัยตัวเอง ไม่มัวคิดวน เพราะการคิดวนทำให้เราไม่อยู่กับปัจจุบัน รู้ว่าผิดแล้วก็แก้ไข เริ่มต้นใหม่ และทำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

หลังจากได้รับบทเรียนบทใหญ่ นับแต่นั้นมา ข้าพเจ้าก็มีเป้าหมายที่ชัดเจน คือการพาจิตดวงนี้เดินทางออกจากวัฏสงสาร เพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิด โดยละเว้นการทำบาปทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อม และหมั่นชำระจิตให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ เพื่อให้มีความเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป

อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าต้องพบเจอกับอุปสรรคที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน เมื่อเพื่อนร่วมงานที่เคยช่วยเหลือกันดี เคยพูดคุยกันได้ บัดนี้กลายเป็นคนที่พูดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง การประสานงานของข้าพเจ้าจึงเป็นเรื่องยากลำบากมากขึ้น แม้งานที่ดูง่าย ๆ แต่ก็มักมีข้อทักท้วง มีเงื่อนไขให้ต้องได้แก้ไข ทำให้การทำงานไม่ราบรื่น งานเสร็จล่าช้า ไม่ว่าจะอย่างไรข้าพเจ้าก็พยายามอดทน พูดน้อยลง ลดการโต้เถียง โดยมุ่งเป้าไปที่การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ และไม่กระทำสิ่งใดที่เป็นการผิดศีล การมีผู้บังคับบัญชาหลายคน ย่อมเป็นธรรมดาที่จะมีทั้งผู้ที่ชอบและไม่ชอบเรา

ทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ลางานไปปฏิบัติธรรม แต่เพราะเข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เข้าใจว่าเป็นวิบากกรรมที่เราต้องเผชิญ ไม่มีทางหนีพ้นและต้องผ่านไปให้ได้ จึงปล่อยวาง และกลับมาอยู่กับปัจจุบัน ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด พยายามมองดูที่จิตใจของตนเองเป็นสำคัญ ให้มีความเมตตา ปล่อยวาง ไม่สร้างกรรมใหม่ ทุกอย่างเกิดแต่เหตุที่เราได้เคยกระทำไว้ และสิ่งที่ต้องระวังคือ เมื่อทำดีแล้วอย่าติดดี อย่าหลงตนเอง เพราะเป็นกิเลสละเอียดที่ต้องรู้ให้ทัน ด้วยความไม่ย่อท้อในการรักษาศีล ในที่สุดข้าพเจ้าก็ได้รับอนุญาตให้ลางานไปปฏิบัติธรรมได้เหมือนที่ผ่านมา

ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงบางส่วนของการได้เผชิญหน้ากับกิเลสในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งบาปกรรมที่ตามมาสนอง แต่คงยังไม่เท่ากับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เคยทำกับผู้อื่นไว้ในอดีต ข้าพเจ้าจึงต้องหมั่นทำบุญกุศล สร้างบารมี กุศลอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าทำคือการเกื้อหนุนผู้อื่นให้เชื่อมั่นในการทำความดี ทำให้เมื่อคุยกับใครข้าพเจ้าก็มักจะมีธรรมะสอดแทรกเสมอ จนผู้บังคับบัญชาเริ่มซึมซับและสนใจธรรมะ เมื่อมีโอกาสข้าพเจ้าจึงอธิบายเรื่องของกฎแห่งกรรมให้เพื่อนร่วมงานฟัง เพราะคนส่วนใหญ่ชอบการทำบุญ แต่น้อยคนจะคิดเลิกทำบาป ทำให้การทำงานของข้าพเจ้าค่อย ๆ ราบรื่นขึ้น เพราะได้รับความร่วมมือมากขึ้น ข้าพเจ้ามักกล่าวขอบคุณและบอกพวกเขาเสมอว่า นี่เป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้ามั่นคงในการทำความดี ทำหน้าที่การงานทางโลกให้ดีที่สุด และมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมต่อไป

ในการปฏิบัติธรรม ข้าพเจ้ามีเพียงหน้าที่เดียว คือปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เมื่อเราไม่มีความทะยานอยาก เราก็ไม่ทุกข์ ให้อยู่อย่างตัวประกอบที่ไม่มีใครสังเกตเห็น เพราะวิถีของโลกทำให้คนอยากมีตัวตน อยากเป็นนางเอกและพระเอก แต่เมื่อปรารถนาความเป็นอิสระจากภพชาติ ต้องเข้าถึงความไม่มีตัวตนและความเป็นสมมติ ไม่ติดข้องและไม่ติดใจกับใด ๆ ในโลก ทำการงานเพราะเป็นหน้าที่ ทำความดีเพราะเป็นความดี ไม่หวังให้ใครมาชื่นชม ไม่หวังในผลของการกระทำ และวางอุเบกขาให้ได้ในทุกสิ่งที่เข้ามากระทบใจ การปฏิบัติธรรมไม่ใช่การนั่งหลับตาอย่างเดียว แต่ทุกขณะจิต ทุกย่างก้าว ทุกการเคลื่อนไหว ทุกกิจกรรม และทุกการกระทบ คือการฝึกอยู่ตลอดเวลา หลายคนทำความดีและปฏิบัติธรรมเพราะคิดว่า เมื่อทำแล้วชีวิตจะพบแต่สิ่งที่ดีและมีความสุขเท่านั้น แต่พระธรรมคำสอนที่ข้าพเจ้าเข้าใจขณะนี้คือ เมื่อเราเคยสร้างเหตุไม่ดีไว้ ย่อมต้องรับผลไม่ดีนั้น และยิ่งผู้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังถึงขั้นการหลุดพ้น ก็เปรียบเสมือนคนเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว แล้วกำลังจะย้ายไปอยู่ที่อื่น เมื่อพวกเจ้าหนี้ทั้งหลายทราบข่าว เขาย่อมมาทวงหนี้ตามสิทธิ์อันชอบธรรมของเขา เราผู้ซึ่งเป็นหนี้ย่อมมีหน้าที่ต้องชดใช้ จะหนีไปอยู่ที่ใดเขาก็ต้องตามจนเจออยู่ดี แต่ถ้าเราค่อย ๆ ใช้หนี้เขาไปมากบ้างน้อยบ้าง โดยไม่ก่อหนี้สินขึ้นมาใหม่ สักวันหนี้สินที่มีอยู่ย่อมหมดลง

“มารไม่มี บารมีไม่เกิด” เพราะความศรัทธาที่ไม่มั่นคง เมื่อเจอบททดสอบก็ยอมแพ้ ข้าพเจ้าเองก็ยอมรับว่ามีบางครั้งที่เกิดความท้อแท้ท้อถอย แต่เพราะมีท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐ ท่านไม่เพียงแต่สั่งสอนธรรมเท่านั้น แต่ปฏิปทาของท่านยังเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดให้เหล่าศิษย์ได้เห็นอยู่เสมอ ท่านทำงานหนักในหลายด้าน ท่านเสียสละเวลาของครอบครัวมาสอนธรรมที่ธรรมสถานปีละหลายคอร์ส ท่านก่อตั้งองค์กรโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย จัดนิทรรศการในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่วัดสำคัญในกรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา การหยุดยั้งการลบหลู่พระบรมศาสดา และการปฏิบัติต่อพระสัญลักษณ์อย่างถูกต้องเหมาะสม จัดทีมงาน CSR เพื่อไปบรรยายธรรมตามโรงเรียนต่าง ๆ จัดทำนิตยสารข้ามห้วงมหรรณพที่ให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นต้น

จากการที่ได้รับโอกาสเป็นทีมจิตอาสาช่วยงานบางหน่วยงานในองค์กรโนอิ้ง บุดด้า ข้าพเจ้าคิดว่าความกตัญญูกตเวทิตาเป็นสิ่งสำคัญ เป็นธรรมขั้นสูง ซึ่งการได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ก็ทำให้ผู้อื่นและประเทศชาติได้รับประโยชน์จากการที่ผู้คนมีความเห็นที่ถูกตรง มีความเคารพซึ่งกันและกัน มีจิตสำนึกที่ดีงาม ซึ่งจะทำให้สังคมและประเทศชาติมีความสงบสุข กว่าที่ข้าพเจ้าจะเข้าใจตรงนี้ได้ก็ต้องเติมกำลังใจของตนเองให้เต็มเสียก่อน ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถล้นออกมาทำเพื่อผู้อื่นได้เลย

“อัตตา หิ อัตตโน นาโถ” ตนแลเป็นที่พึ่งของตน บุคคลอื่นใครเล่าพึงเป็นที่พึ่งได้ เพราะบุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งอันบุคคลได้โดยยาก ทั้งหมดนี้เกิดเป็นปัจจัตตัง คือรู้ได้เฉพาะตน เห็นด้วยตนเอง และเกิดเป็นศรัทธาอันมั่นคงของข้าพเจ้า หากท่านได้มาปฏิบัติด้วยตนเอง และตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจัง ท่านจะรู้ได้เองเช่นกัน “ฆราวาสบรรลุธรรมได้จริง” ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในคำกล่าวนี้จากการที่ได้เห็นจิตของตัวเองเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และยังต้องมุ่งมั่นปฏิบัติให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ขออานิสงส์อันเกิดจากการน้อมนำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ อีกทั้งประสบการณ์ธรรมของข้าพเจ้าที่นำมาถ่ายทอดเป็นธรรมทานนี้ จะมีมากหรือน้อยประการใด ข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศบุญทั้งหมดเป็นอาจาริยบูชาแด่ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล วิปัสสนาจารย์ของข้าพเจ้า
ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดม และคุณพระศรีรัตนตรัย ได้โปรดประทานพรให้ท่านอาจารย์มีธาตุขันธ์ที่แข็งแรง มีพละกำลังในการทำงานเพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา ตามที่ท่านอาจารย์ได้ตั้งปณิธานไว้ดีแล้ว ให้สำเร็จลุล่วงทุกประการด้วยเทอญ

8 thoughts on “ศรัทธาอันมั่นคง

 1. ขอน้อมอนุโมทนาสาธุอย่างยิ่งในความมั่นคง ความเพียรในการรักษาศีลและปฏิบัติภาวนาค่ะ ขอบคุณสำหรับธรรมทานที่มีประโยชน์มากๆและช่วยเตือนสติอย่างมากเลยค่ะ

  ถูกใจ

 2. นับว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่บอกเล่าได้อย่างชัดเจนอันเกิดจากปัจจัตตังที่ตนได้พบ ขอขอบคุณและน้อมอนุโมทนาในการทำหน้าที่จิตอาสาและธรรมทานที่กรุณาถ่ายทอดจนมองเห็นภาพความต่างของผู้ที่ฝึกจิตไว้ดีแล้วเป็นเช่นไรค่ะ..น้อมสาธุค่ะ

  ถูกใจ

 3. เป็นบทความที่ให้พลังแห้งความหนักแน่นมั่นคงในการทำความดี รัษาศีลและชำระจิตได้อย่างลึกซึ้งเลยครับ สาธุในบทความดีๆครับ

  ถูกใจ

 4. เป็นประสบการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความมีจิตใจอันมั่นคงในความดี รักษาศีลให้บริสุทธิ์ แม้ว่าจะพบเจออุปสรรคและบททดสอบอย่างไร จิตใจนั้นก็ยังคงกลับมาตั้งมั่นอยู่ในความดีงามได้ และเลือกเดินอยู่บนทางอันประเสริฐนี้คือทางแห่งการหลุดพ้น
  ขอน้อมอนุโมทนาสาธุในธรรมทานอันเป็นแรงบันดาลใจอย่างยิ่งในความมีศรัทธาหนักแน่นมั่นคงในความดีค่ะ

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.