ด้วยจิตกตัญญูเป็นที่ตั้ง

ประสบการณ์ภาวนาแม่ชีเยาวลักษณ์ ข้าพเจ้าแม่ชี เยาวลักษณ์ … อ่านเพิ่มเติม ด้วยจิตกตัญญูเป็นที่ตั้ง

หากไม่มีท่านอาจารย์ ก็ไม่มีศิษย์ในวันนี้

ประสบการณ์ธรรมคุณวาสนา ข้าพเจ้าชื่อ วาสนา อายุ 41 ปี เป … อ่านเพิ่มเติม หากไม่มีท่านอาจารย์ ก็ไม่มีศิษย์ในวันนี้