จิตที่ตั้งมั่นด้วยสติ และอุเบกขา ตอนที่ 2

ประสบการณ์ธรรมคุณมณฑล การภาวนาในคอร์สที่ 3 ​คอร์สนี้ เป … อ่านเพิ่มเติม จิตที่ตั้งมั่นด้วยสติ และอุเบกขา ตอนที่ 2

จิตที่ตั้งมั่นด้วยสติ และอุเบกขา ตอนที่ 1

ประสบการณ์ธรรมคุณมณฑล ข้าพเจ้าชื่อ มณฑล อายุ 39 ปี ประก … อ่านเพิ่มเติม จิตที่ตั้งมั่นด้วยสติ และอุเบกขา ตอนที่ 1