สติสัมปชัญญะ

ที่สุดของโอกาสของการได้มีลมหายใจ

ประสบการณ์ธรรม ของคุณนฤต "เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา … อ่านเพิ่มเติม ที่สุดของโอกาสของการได้มีลมหายใจ