เปลี่ยนไปด้วยใจที่หนักแน่น

ประสบการณ์ธรรมของคุณสุภัช ข้าพเจ้าเคยรับราชการทหารเรือม … อ่านเพิ่มเติม เปลี่ยนไปด้วยใจที่หนักแน่น

ธรรมแท้

กว่าจะพบธรรมแท้…สู่…จิตที่ยิ้มได้ ตอนที่ 2 (ตอนจบ)

ประสบการณ์ทางธรรมของคุณริยวีร์ ...ต่อจากตอนที่แล้ว... จ … อ่านเพิ่มเติม กว่าจะพบธรรมแท้…สู่…จิตที่ยิ้มได้ ตอนที่ 2 (ตอนจบ)

ชีวิตก่อนและหลังจากการมาปฎิบัติเตโชวิปัสสนา

ประสบการณ์การภาวนาของ คุณบทวดี ข้าพเจ้าเกิดที่จังหวัดเช … อ่านเพิ่มเติม ชีวิตก่อนและหลังจากการมาปฎิบัติเตโชวิปัสสนา

หนทางแห่งธรรม..ที่มิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

ประสบการณ์การภาวนาของ คุณนพดล ข้าพเจ้าชื่อ นพดล อายุย่า … อ่านเพิ่มเติม หนทางแห่งธรรม..ที่มิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

เมื่อหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ..ดลจิตให้พานพบสายธรรมแท้

ประสบการณ์การภาวนาของ คุณรัตติยา ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ … อ่านเพิ่มเติม เมื่อหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ..ดลจิตให้พานพบสายธรรมแท้