ชนะกรรมหนัก ด้วยความเพียร

ประสบการณ์ธรรม แม่ชีอรุณ ข้าพเจ้าแม่ชีอรุณ  เกิดในครอบค … อ่านเพิ่มเติม ชนะกรรมหนัก ด้วยความเพียร

กัลยาณมิตร…เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์

ประสบการณ์ธรรม คุณปาริชาติ ข้าพเจ้าชื่อ นางปาริชาติ อาย … อ่านเพิ่มเติม กัลยาณมิตร…เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์

ประสบการณ์ภาวนา คุณฮาโน

จะเป็นอย่างไรกับการก้าวหน้าสู่ ประตูบานที่ 2

ประสบการณ์ภาวนา คุณฮาโน ข้าพเจ้ามักจะสงสัยในเรื่องนี้ แ … อ่านเพิ่มเติม จะเป็นอย่างไรกับการก้าวหน้าสู่ ประตูบานที่ 2