จิตอาสา

สำนึกจิตอาสา.. เปลี่ยนชีวิต

ประสบการณ์คุณแพรววไล จากประสบการณ์จิตอาสาในงานนิทรรศการ … อ่านเพิ่มเติม สำนึกจิตอาสา.. เปลี่ยนชีวิต

บททดสอบของชีวิต..ที่ต้องผ่านให้ได้

ประสบการณ์การภาวนาของ คุณณัฐฤดี ข้าพเจ้าย้ายจากกรุงเทพฯ … อ่านเพิ่มเติม บททดสอบของชีวิต..ที่ต้องผ่านให้ได้