จิตอาสา

สำนึกจิตอาสา.. เปลี่ยนชีวิต

ประสบการณ์คุณแพรววไล จากประสบการณ์จิตอาสาในงานนิทรรศการ … อ่านเพิ่มเติม สำนึกจิตอาสา.. เปลี่ยนชีวิต

ธรรมแท้

กว่าจะพบธรรมแท้…สู่…จิตที่ยิ้มได้ ตอนที่ 2 (ตอนจบ)

ประสบการณ์ทางธรรมของคุณริยวีร์ ...ต่อจากตอนที่แล้ว... จ … อ่านเพิ่มเติม กว่าจะพบธรรมแท้…สู่…จิตที่ยิ้มได้ ตอนที่ 2 (ตอนจบ)

ชีวิตก่อนและหลังจากการมาปฎิบัติเตโชวิปัสสนา

ประสบการณ์การภาวนาของ คุณบทวดี ข้าพเจ้าเกิดที่จังหวัดเช … อ่านเพิ่มเติม ชีวิตก่อนและหลังจากการมาปฎิบัติเตโชวิปัสสนา