ด้วยจิตกตัญญูเป็นที่ตั้ง

ประสบการณ์ภาวนาแม่ชีเยาวลักษณ์ ข้าพเจ้าแม่ชี เยาวลักษณ์ … อ่านเพิ่มเติม ด้วยจิตกตัญญูเป็นที่ตั้ง

“ใต้ปีกของพ่อแม่ครูอาจารย์” ตอนที่ 1​

ประสบการณ์ธรรม คุณสันติ 3 ปีที่แล้วหลังจากท่านอาจารย์อั … อ่านเพิ่มเติม “ใต้ปีกของพ่อแม่ครูอาจารย์” ตอนที่ 1​