“ใต้ปีกของพ่อแม่ครูอาจารย์” ตอนที่ 2

ประสบการณ์ธรรม คุณสันติ เช้าตรู่ของวันเดินทาง ข้าพเจ้าไ … อ่านเพิ่มเติม “ใต้ปีกของพ่อแม่ครูอาจารย์” ตอนที่ 2

“ใต้ปีกของพ่อแม่ครูอาจารย์” ตอนที่ 1​

ประสบการณ์ธรรม คุณสันติ 3 ปีที่แล้วหลังจากท่านอาจารย์อั … อ่านเพิ่มเติม “ใต้ปีกของพ่อแม่ครูอาจารย์” ตอนที่ 1​

กัลยาณมิตร…เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์

ประสบการณ์ธรรม คุณปาริชาติ ข้าพเจ้าชื่อ นางปาริชาติ อาย … อ่านเพิ่มเติม กัลยาณมิตร…เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์

ประสบการณ์ภาวนา คุณฮาโน

จะเป็นอย่างไรกับการก้าวหน้าสู่ ประตูบานที่ 2

ประสบการณ์ภาวนา คุณฮาโน ข้าพเจ้ามักจะสงสัยในเรื่องนี้ แ … อ่านเพิ่มเติม จะเป็นอย่างไรกับการก้าวหน้าสู่ ประตูบานที่ 2